Vytvorenie eknihy vo formáte ePub – časť 1.

Pozrieme sa bližšie na tvorbu eknihy v programe Sigil, ktorý je zadarmo.

Najprv je dôležité vedieť, ako vytvoriť jednotlivé kapitoly eknihy vo formáte ePub. Slúži na to panel, ktorý sa volá Book Browser. Ako je vidno na obrázku, pre samotný text slúži priečinok Text. (Ak by sa Book Browser nezobrazoval, zapnete ho cez hlavnú ponuku / View / Book Browser.)

Štruktúra

Novú kapitolu pridáme cez hlavnú ponuku / File / Add / Blank HTML file.

File - Add

File - Add - Blank HTML file

V ponuke Book Browser / Text sa objaví nová kapitola Section0002.xhtml. Ak ju chcete premenovať, tak nepoužívajte medzery ani pomlčky. Môže sa stať, že ePub bude nevalidný. Do súborov Section0001.xhtml, Section0002.xhtml, … budete písať vlastný text, vkladať obrázky, videá, zvuky, …

Formátovanie textu

Na formátovanie textu slúži panel nástrojov h1, h2, …, p.

Sémantika

Sú to nadpisy úrovní 1 až 6 a odseky. Výhradne používajte tieto funkcie, svoj ePub budete mať plne pod kontrolou. Môže sa stať, že budete potrebovať aj zoznam, buď číslovaný alebo nečíslovaný. Na tento účel slúžia nástroje zobrazené na obrázku nižšie.

Zoznamy

Toto budú najčastejšie formátovacie nástroje. Pokiaľ budete chcieť pracovať s väčšími možnosťami ePub formátu, odporúčam preštudovať si tvorbu HTML dokumentov. ePub používa na formátovanie práve HTML s podporou CSS. K tomu sa ale dostaneme neskôr.

Validácia ePub formátu

Aby ste zistili, či je váš ePub formát validný, vyberte z hlavnej ponuky Tools / Validate ePub With FlightCrew. Pokiaľ zobrazený výstup nezobrazí žiadnu chybu, všetko je v poriadku.

Vkladanie obrázkov

Ešte si povieme niečo o vkladaní obrázkov a svoju eknihu budete môcť vytvoriť na 80%. Ostatných 20% bude z časti na programe Sigil, z časti na programe Calibre.

Keď máte obrázky pripravené, z hlavnej ponuky vyberte File / Add / Existing files. Podobne sme pridávali nový čistý HTML súbor. V modálnom okne vyberte aj viac obrázkov z požadovaného priečinka a potvrďte voľbu. Typ súboru je automaticky rozpoznaný a pridá obrázky do správneho priečinka vo vytváranom ePub dokumente.

Samotný obrázok do textu na mieste kurzora vložíte pomocou panela nástrojov a ikonky obrázka.

Vložiť obrázok do textu v programe Sigil

V otvorenom dialógovom okne už len vyberiete, ktorý obrázok vložiť do textu.

Vkladanie obrázka do textu v programe Sigil

Podobne vložíte aj video, audio, fonty alebo CSS súbory.

Svoju prácu priebežne ukladajte. Výsledok bude napr. nazov_eknihy.epub, čo už môžete používať v čítačkách elektronických kníh. Ešte to nie je plnohodnotná ekniha.

Pokračujte v druhej časti, kde eknihu dokončíte.