Vytvorenie eknihy vo formáte ePub – časť 2.

V predchádzajúcej časti sme si ukázali, ako vytvoriť úplný základ elektronickej knihy. Dnes ju dokončíme. Doplníme meta dáta potrebné na jej plnohodnotné publikovanie a doplníme titulný obrázok.

Ako doplniť meta dáta v programe Sigil

Na doplnenie meta dát eknihy slúži nástroj v hlavnej ponuke Tools / Metadata Editor.

Metadata Editor

Otvorí sa vám okno, kde zadajte názov eknihy, autora, ako sa má autor katalogizovať a jazyk, v ktorom je ekniha písaná.

Metadata editor window

Nasleduje pridanie ďalších polí cez tlačidlo Add Basic vpravo.

Metadata editor - add basic

Pridávajú sa tu polia, ako ISBN, kto je vydavateľ, názov eknihy, formát, popis, dátum publikácie, dátum modifikácie, … Všetko je to závislé od toho, čo vyplniť chcete. Minimálne ISBN je dobré vyplniť. Nebudete ho musieť neskôr hľadať, kde ste si ho uložili.

Ako vyžiadať ISBN a povinné výtlačky

Je to úplne zadarmo a žiadate oň Slovenskú národnú knižnicu. Všetky povinné údaje vyplňte. Posledným prideleným ISBN je v prípade prvej žiadosti text žiadne alebo ekvivalent. Toto číslo žiadajte až vtedy, keď ste sa s vydavateľstvom už dohodli na vydaní eknihy. Napr. s nami, s Druska Books.

Po pridelení ISBN máte dve povinnosti. Uviesť toto číslo za titulným listom eknihy a odoslať povinné výtlačky na tri miesta:

  • Slovenská národná knižnica (Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin),
  • Slovenský filmový ústav (Groesslingová 32, 81109 Bratislava 1),
  • Univerzitná knižnica v Bratislave (Michalská 1, 814 17 Bratislava).

Stačí eknihy napáliť na CD/DVD, pridať sprievodný list, s uvedením, aké eknihy sa na ňom nachádzajú (aj viac kusov) a odoslať na tieto tri miesta. Táto povinnosť o povinných výtlačkoch sa vás týka až po vyjdení eknihy. Potom na to máte 10 dní.

Obálka eknihy

Obálku si najprv musíte vyrobiť. Ak ju nemáte, my vám s ňou pomôžeme, resp. ju navrhneme a odošleme vám na schválenie.

Niektoré naše obálky si môžete pozrieť nižšie.

Pridanie obálky do ePub formátu

V Sigile nad otvorenou eknihou obálku musíme pridať cez vkladanie obrázkov.

Sigil – vkladanie obrázkov

Obálku je dobré vyrobiť s minimálnou šírkou 1536 pixlov a potom zmenšovať. Je to z dôvodu displeja pre iPad. Viac za tým nehľadajte. Do eknihy ju však vkladajte vo veľkosti 768×1024 pixlov. Niektoré distribučné siete väčšiu neakceptujú.

Nad daným obrázkom v priečinku Images vyberte práve pridanú obálku, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši, vyberte voľbu „Add Semantics“ (Pridať sémantiku) a zvoľte „Cover Image“.

Sigil – ako pridať obálku eknihy

 

Ešte pridáme súbor na začiatok štruktúry ePub formátu. Nazvať ho môžeme napr. cover.xhtml (názov je len na vás). Do tohto súboru vložíme požadovaný obrázok podľa predchádzajúcej časti a ekniha je hotová.

Sigil – ako pridať obálku

Súbor uložte. Obálka sa teraz zobrazí vo vašej eknižnici.

Toto je ekniha, ktorú môžete ďalšej šíriť a zarábať na nej. Napíšte nám na autor@druskabooks.com a spolu všetko ostatné preberieme. Zverejnenie eknihy je potom otázka pár dní.