Veľký návrat viery – časť 5.

Čas beží. Odkedy sa rozpadol Mesiac, Zem začala rotovať oveľa rýchlejšie a deň sa s meniacimi sa podmienkami skracuje rapídnou rýchlosťou. Nikto to nečakal. Atmosféra na Zemi sa ochladzuje, ľudia majú však dostatočne pevnú vôľu prekonávať prekážky. Hoc aj mentálne natoľko oslabení, že nedokážu urobiť jednoduché výpočty. Ich vzájomné prepojenie im dovoľuje prežiť.

Mestá, v ktorých ľudia žili, boli zastavané domami s maximálne dvomi podlažiami nad zemou. Výšková výstavba zanikla pomerne dávno, ľudia sa chceli vrátiť k pomalému životu, bez stresu a náhlenia. Veľké mestá ostali múzeami, aby pripomínali ľudský potenciál a schopnosti. Taktiež boli zachované ako výstraha pre budúce generácie. Pred zavedením CKS mali ľudia tendenciu vyhladzovať minulosť, zbaviť sa jej, zabudnúť na zlé. Tak sa stratilo v histórií mnoho faktov, o ktorých sa dnes snažíme niečo zistiť. Májovia, Ježiš Kristus, Napoleon, … celá niekdajšia história je neoverená a nemusí byť pravdivá. Preto sa dnes všetko zachováva a automaticky pamätá v kolektívnej pamäti, odkedy sa ľudia naučili vytvárať a používať Centrálny komunikačný systém. História sa nedá zabudnúť. Keď sa narodí nový človek, všetko má k dispozícii v myšlienkových projekciách. Akonáhle si pri vývine uvedomí svoju osobnosť, históriu má v sebe. Nevie ju opísať, no pozná ju.

Tak ostalo zachované všetko z niekdajšieho moderného sveta, ako pripomienka.

Posledné vojny, na ktoré si ľudstvo takýmto spôsobom vedelo spomenúť, a ktoré sa dajú prežiť takmer skutočne, sú vojny z dvadsiateho a dvadsiatehoprvého storočia. Projekcia celého vývoja prejde hlavou v priebehu milisekúnd, ako sen. Dajú sa kedykoľvek vyvolať alebo zastaviť. CKS dokáže urobiť presnú simuláciu akejkoľvek udalosti bývalého moderného sveta.

Každé mesto malo vlastnú farmu, ktorou bolo dostatočne zásobované. Prebytok sa predával mestám, ktoré mali nedostatky. Genetické modifikácie v minulosti urobili z pestovaných rastlín a úžitkových zvierat vyvážené zdroje energie a živín bez vplyvu na ľudskú DNA. Nemodifikované živé organizmi ostali minulosťou. Kukurica vysoká dva metre s klasmi rastúcimi po celej stonke, či zemiaky skrížené s pradajkou. To sú len niektoré modifikácie. Výsledok genetického kríženia, na ktorý je ľudstvo najviac pyšné, je jednokrídle prasa, jeprato. Krídlo bolo zdrojom najkvalitnejšieho mäsa v Slnečnej sústave. Bolo považované za mimoriadnu lahôdku.

Adam žil v meste zvanom Suscrof, v ktorom sa jepratá chovali. Rozpadom Mesiaca a zrýchlením rotácie Zeme sa rozbehol kolotoč zmien. Vymizli rastliny, ktoré boli pre jepratá životne dôležité, tým pádom nastal masívny úbytok jedla pre ľudí, ktorí začínali hladovať. Zúfalstvo bolo čoraz väčšie, aj napriek kolektívnej vedomosti o snahe situáciu zvrátiť. Dĺžka dňa sa zúžila na 4 hodiny, slnečný svit mal len hodinu a pol. Na tento čas sa biologický rytmus nestihol prispôsobiť, spôsoboval čoraz väčšie problémy v spoločnosti. CKS podával nepresné informácie, mal občas krátkodobé výpadky z dôvodu úbytku veľkej časti pozemského ľudstva v prvej vlne klimatických zmien. V pozadí bolo cítiť, že systém je udržiavaný inými živými organizmami, ktoré nechcú, aby zanikol. Taktiež ľuďmi z ostatných planét a mesiacov.

Najdôležitejšie úlohy po Zemi prevzal Mars, keďže procesy spojené s rýchlou rotáciou sa nedali zastaviť. Tí, čo prežili sa na to pripravili, časť z nich odišla na Mars alebo k Jupiteru na Europu. Vojenskú techniku nechali na Zemi spolu s niekoľkými miliónmi ľudí, ktorí sa snažili situáciu dostať pod kontrolu vedome, či nevedome. Medzi nimi bol aj Adam.


Pokračovanie.