Veľký návrat viery – ekniha k dispozícii

Príbeh od autora menom Morho (alebo Mor Ho) sa dočkal svojej eknižnej realizácie. Dostupný aj v iBookstorev Palmknihách, pripravuje sa v Martinuse.

Príbeh, v ktorom neexistuje hranica medzi dobrom a zlom. Tieto dva dnes pomerne polarizované morálne svety sa v príbehu stávajú jedným celkom. Hrdinovia konajúc pre dobro ľudstva sa môžu dopustiť vecí dnes neslýchaných.

Svet je v krehkej rovnováhe, ktorá sa naruší a spustí sa nezastaviteľná špirála udalostí, ktoré vedú k záhube ľudstva.

Podarí sa tento osud zvrátiť a nastoliť nový poriadok sveta?

Viac v eknihe.