Prečo nejdeme distribuovať tlačené knihy cez kníhkupectvá

Tlačené knihy čaká koniec. Koniec, čo sa týka ich spotreby, ako ju poznáme dnes. Dnes je proces nasledovný:

  1. Napíšete knihu
  2. Dáte ju vydavateľovi (zaplatí vám)
  3. Vydavateľ ju dá vytlačiť (zaplatí za to)
  4. Vydavateľ ju pošle distribútorovi
  5. Distribútor ju pošle kníhkupcom
  6. Kníhkupec ju predá čitateľovi (čitateľ zaplatí)

Peniaze potom nasledujúcou cestou:

  1. Kníhkupectvo zaplatí distribútorovi
  2. Distribútor zaplatí vydavateľovi (ponechá si polovicu z koncovej ceny pre čitateľa)
  3. Vydavateľ zaplatí autorovi (ak je dohodnutý tak podiel z predaja)

A ako to už býva pri toku informácií a peňazí, každý si trochu pre seba vezme. Cesta od autora k čitateľovi je síce logisticky veľmi dobre premyslená, no peniaze na ceste naspäť už sú veľkým lákadlom pre každý uzol, kadiaľ tečú. Je to pochopiteľné. Každý chce živiť rodinu, alebo aspoň svoje BMW.

V Druska Books sme sa rozhodli inak. Žiadny distribútor, žiadne kníhkupectvo. Naše knihy v kníhkupectvách nehľadajte. Z jednoduchého dôvodu: chceme obísť  vysoké marže distribútorov a radšej odmeniť autorov, ktorí dobre píšu.

Nebudeme vás zaťažovať podrobnými číslami. Ale ako ilustračný príklad:

Kniha stojí 9€, ktorú zaplatí zákazník. Distribútor si vezme polovicu. Čiže zo 4,5€ musíme pokryť výrobný náklad plus zaplatiť autora. Autorovi ostane asi 0,75€/kus.

Toto chceme obísť tým, že radšej si necháme celých 9€. Z týchto peňazí po celom procese pokrytia nákladov a odmien pôjde autorovi  2,5€ až 3,75€. To je aspoň 3–krát viac, ako cez distribútora do kníhkupectiev.

Pri tomto modeli radi ostaneme tak dlho, kým marže distribútorov nebudú na únosnej hranici pre autorov.

Ďakujeme, že nás chápete.